Quảng cáo trên xe tải – Mô hình truyền thông ấn tượng mới

Quảng cáo trên xe tải có lợi thế đặc biệt với 2 “màn chiếu đặc biệt” trên thùng xe vô cùng thu hút thị giác người nhìn. Đặc biệt hình thức quảng cáo này còn khá mới mẻ, chưa bị đại trà, hiệu quả hiển thị vì thế cũng ấn tượng và khiến người tiêu dùng chú ý. Continue reading “Quảng cáo trên xe tải – Mô hình truyền thông ấn tượng mới”