Treo băng rôn quảng cáo khai trương cửa hàng Co.op Food tại TPHCM

Treo băng rôn, phướn quảng cáo là giải pháp truyền thông hiệu quả trong các sự kiện khai trương cửa hàng, giới thiệu sản phẩm mới. Sixth Sense Media rất lấy làm vinh dự khi được hệ thống cửa hàng Co.op Food tại TPHCM lựa chọn trở thành đối tác thực hiện dự án treo phướn quảng cáo tại TPHCM. Continue reading “Treo băng rôn quảng cáo khai trương cửa hàng Co.op Food tại TPHCM”